Projektutveckling

Projektutveckling

Förvaltningskompaniet maximerar försäljningsvärdet på kommersiella fastigheter och bostäder genom förädling. Med en marknadsanalys som grund tar vi fram ett åtgärdsprogram som vi sedan genomför tillsammans med valda underleverantörer. Förvärvet av fastigheter sker självstående eller tillsammans med partners. Förvaltningskompaniet står för komplett samordning av förädlingsarbetet. För att ge extra skjuts åt ökningen av det kommersiella värdet på fastigheten erbjuder vi projektutveckling. Detta kan till exempel gälla tillbyggnad och ombyggnad eller installation av säkerhetssystem. Projektutvecklingsarbetet kan även ha som syfte att skapa ett attraktivt affärsutbud med rätt mix av affärer och restauranger i större kommersiella fastigheter.

Vi skräddarsyr affärskoncept som stärker fastighetens attraktionskraft. Med ett gediget analysarbete som grund utvecklar vi unika affärskoncept. Våra affärskoncept baseras på insikter om besökarnas behov av såväl utbud som service. Genom marknadsundersökningar av affärssegmentet samt konkurrentanalyser får vi insikter och en faktisk kunskapsgrund att agera utifrån. I nästa steg arbetar vi fram en idé utifrån identifierat behov. Idén provas i nya mätningar och analyser. I följande steg utvecklas idén till ett koncept med syfte att ta en unik position.

 

Vi tar fram en komplett affärsplan och hccp-plan med samtliga behövda tillstånd. Vi handlägger och sköter all samordning. Arkitekter, konstruktionsritare, byggpersonal, interiördesigners och marknadsförare arbetar under vår ledning för att säkerställa ett stringent och unikt affärskoncept.

Ladda ner presentations broschyr som PDF

ISSA FörvaltningsKompaniet

Grev Turegatan 6,

PO Box 660

SE-11411 Stockholm

 

+46 (0)8 410 420 76

info@forvaltningskompaniet.com

Copyright 2015 © Förvaltningskompaniet. All Rights Reserved