Förvaltning

Förvaltning

Förvaltningskompaniet är en helhetsleverantör av förvaltningstjänster.

Vi samarbetar med de bästa leverantörerna i syfte att leverera maximal kvalitet och support inom förvaltning.

Teknisk förvaltning

Vi tar hand om den dagliga driften och underhållet av fastigheten.

Vårt fastighetsservice-erbjudande innehåller:

  • Fastighetsskötsel
  • Markskötsel
  • Bevakning
  • Klottersanering
  • Takskottning och snöröjning
  • Byggentreprenad

Hos oss är den löpande fastighetsskötseln i trygga händer. Vi organiserar och schemalägger renhållningsarbetet samt optimerar hygienen efter varje fastighets behov. För oss är det en självklarhet att använda den senaste tekniken och branschledande ekocertifierade produkter i renhållningsarbetet.

Fastighetsskötsel

Markskötsel

Vi tar hand om utomhusmiljön. Här kan vi erbjuda allt från landskapsarkitektur och konstfulla planteringar till konstbevattning och renhållning av parkeringsplatser. Vi tar hand om buskar, träd, blommor, planteringar och gräsmattor. Vintertid erbjuder vi snöröjning och takskottning. En ren, estetisk och funktionell utomhusmiljö förmår höja intrycket av hela fastigheten.

Bevakning

Förvaltningskompaniet jobbar med ledande bevakningsföretag. Våra ledord är säkerhet och service. Vårt mål är att erbjuda marknadens högsta kvalitet inom säkerhets och bevakningstjänster. Vår bevakningspersonal fungerar utöver att öka fastighetens och dess besökares säkerhet även som värdar för besökarna. Bevaknings och säkerhetspersonalen har rätt utrustning och utbildning för varje specifikt uppdrag. Vi erbjuder såväl uniformerade som civilklädda väktare och butikskontrollanter. Vi utför även civila kontrolltjänster och utredningsverksamhet. Vid behov kan vi även hålla utbildningar för butikspersonal. Läs mer här >>>

Bevakningstjänster

Butiksvärdar och centrumvakter. Vi erbjuder uniformerade butiksvärdar och centrumvakter med god social kompetens och med den senaste säkerhetsutbildningen.

Butiksöppning och stängning . Våra uniformerade väktare närvarar vid öppning och stängning av butik.

Civil butiksbevakning. Erfarna civilklädda väktare bevakar och polisanmäler vid ingripande.

Bevakningstjänster

Butiksvärdar och centrumvakter. Vi erbjuder uniformerade butiksvärdar och centrumvakter med god social kompetens och med den senaste säkerhetsutbildningen.

Butiksöppning och stängning . Våra uniformerade väktare närvarar vid öppning och stängning av butik.

Civil butiksbevakning. Erfarna civilklädda väktare bevakar och polisanmäler vid ingripande.

Internutredning

Detta är en ökande del av värt tjänsteområde. Oärliga anställda står för ett stort svinn inom vissa handelssektorer. Vi sköter hela utredningen och du som uppdragsgivare får löpande information om hur arbetet fortskrider. Vid avslöjande eller om någon ertappas med olagligt förfarande sköter vi anmälan och kontakt samt rapportering till polismyndighet. Vi står även för kontakt och information av fackliga förhandlare.

Köpkontroll

Vi undersöker här att servicen stämmer överens med uppdragsgivarens policy. Genom denna kontroll säkerställer vi även att korrekt belopp slås in i kassan och att kvittoutlämning sker efter skatteverkets regler.

Leveranskontroll

Här erbjuder vi specialutbildad personal som säkerställer att leveranser stämmer med både fraktsedel och följesedel.

Säkerhetsutrustning

Vi erbjuder kompletta säkerhetssystem innehållande den senaste och bästa övervaknings och larmutrustningen.

Utpasseringskontroller

Vår väktarpersonal utför utpasseringskontroller med preventivt syfte. Efter utförda kontroller skickas skriftlig rapport till uppdragsgivaren.

Ladda ner presentations broschyr som PDF

ISSA FörvaltningsKompaniet

Grev Turegatan 6,

PO Box 660

SE-11411 Stockholm

 

+46 (0)8 410 420 76

info@forvaltningskompaniet.com

Copyright 2015 © Förvaltningskompaniet. All Rights Reserved