Förmedling

Vi förmedlar fastigheter med befintlig avkastning

Vi förmedlar inte enbart fastigheter utan är med från start och tar fram värdeskapande koncept som optimerar fastighetens värde. Vi förmedlar fastigheter med utvecklingspotential. Då är vi med och utvecklar fastigheten efter de behov området har. Behoven har identifierats i en marknadsundersökning med ledorden tillgång och efterfrågan. Förvaltningskompaniet tillser olika konceptbehov och maximerar utbytbara ytor.

 

Vi har erfarenhet av utveckling av affärskoncept och har även färdiga unika affärskoncept redo för implementering. Ett led i vår förmedlingstjänst är att hyresgästanpassa fastigheten efter specifika behov.

Förmedling

Förvaltningskompaniet har sökuppdrag från både internationella och nationella varumärken som söker utöka sin etablering. Vi arbetar både för fastighetsägare och för intressenter. Eftersom vi arbetar på uppdrag från både fastighetsägare och butiker så förmår vi hitta rätt hyresgäst för rätt fastighetsägare och rätt fastighetsägare för rätt hyresgäst. Vi utför behovsanalyser gällande affärsutbudet i fastigheten och dess närområdet för att identifiera möjliga förbättringar i affärsmixen. Att vi anpassar fastigheten efter hyresgästens specifika behov ser vi som en självklarhet. Vid vissa etableringar, till exempel etablering av restaurangverksamhet, kan särskilda tillstånd behövas och i dessa fall sköter vi givetvis kontakten med berörda myndigheter.

Vi har kompetensen att vara med redan från den absoluta starten. Då sköter vi tomtförmedling och alla kringtjänster som kontakter med myndigheter framtagande av byggnadslov, detaljplaner och komplett byggentreprenad.

 

Förvaltningskompaniet både söker och förmedlar fastigheter till nationella och internationella intressenter. Efter överenskommelse utvecklar vi fastigheten specifikt efter kundens behov.

Ladda ner presentations broschyr som PDF

ISSA FörvaltningsKompaniet

Grev Turegatan 6,

PO Box 660

SE-11411 Stockholm

 

+46 (0)8 410 420 76

info@forvaltningskompaniet.com

Copyright 2015 © Förvaltningskompaniet. All Rights Reserved